Om Starfa

Starfa er en liten frittstående vikinggruppe. Vi holder til på Røed gård på Jeløya, og hovedtyngden av medlemmene er fra Østfold og Akershus.
Vi er opptatt av vikingenes historie, hvordan de levde og deres håndverk.

3 ganger årlig holder vi marked på Røed gård på Jæløya. Her bor vi i vikingtelt og demonstrerer ulike typer håndverk. Vi selger egne produkter, og det er anledning til å smake på vikingmat. Leiren er bygget opp med en liten jordkjeller, 2 bålplasser, mat-telt og urtehage. Vi har aktiviteter for barn og det er anledning til å skyte med pil og bue.Vi holdt marked siste helg i september i nydelig vær. Vi hadde jevn tilstrømming fra publikum, som roste markedet, plassen og stemningen.
Mange var interessert håndverkstradisjoner, urter, pil og bueskyting og historiefortelling.

Se omtale fra høstmarkedet 2009 på bloggen Rediscovering Norway